Vart ska man vända sig?

Vård vid sjukdomar relaterade till hypofysen

Att misstänka att man lider av en sjukdom relaterat till hypofysen kan kännas jobbigt och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för att få rätt hjälp snabbt. Om du misstänker att du lider av en sjukdom eller ett tillstånd relaterat till hypofysen bör du kontakta vården för att få utredning och behandling. Det finns olika sätt att göra det på, dels kanske du redan har en husläkare. Den vägen har du alltid möjlighet att gå när det gäller sjukdomar som inte är direkt livshotande, om du befinner dig i ett läge där det är fara för ditt liv ska du alltid ringa 112. Nedan listas olika sätt att kontakta vården om du tror att du har en sjukdom kopplat till hypofysen.

Digital vård

Vart ska man vända sig?Många digitala vårdgivare kan idag till exempel ordinera prover eller skriva recept på läkemedel som du kan behöva vid sjukdomar kopplat till hypofysen. Det finns till exempel en kostnadsfri app som heter Doktor.se som du kan ladda ner i App Store eller Google play. Där kan du sedan chatta eller prata i telefon med en specialistsjuksköterska som gör en första bedömning av ditt ärende, därefter kan du bli inbokad till ett kostnadsfritt läkarbesök via mobilen där läkaren ringer upp dig på en överenskommen tid och ni kan diskutera de besvär du upplever och läkaren kan då skriva remiss för bland annat provtagning eller hjälpa dig med behandling om det skulle vara aktuellt. Det finns också andra bra appar såsom Min Doktor, Kry och Doktor24 men dessa appar kostar i dagsläget att använda. Att testa digital vård först är ofta smidigare än att boka tid på vårdcentral och ta sig dit, men det är också ibland att föredra beroende på vilka besvär du upplever. Det kommer i så fall läkaren att tala om för dig.

Vårdcentral

Du kan också alltid ringa till den vårdcentral där du är listad och boka in ett läkarbesök, du får då ofta träffa din husläkare. Du träffar då din läkare vid överenskommen tid och diskuterar de besvär du upplever som du tror är kopplade till hypofysen. Utifrån det du beskriver försöker sedan läkaren att hjälpa dig på bästa sätt genom provtagning eller behandling utifrån vad som anses vara aktuellt i din situation. Du har även rätt att ringa vilken vårdcentral som helst i Sverige för att söka vård. 1177 kan du ringa om råd, de har öppet dygnet runt och har stora kunskaper om hur vården ser ut i Sverige och kan guida dig i var du kan vända dig. Det finns både landstingsdrivna och privata vårdcentraler, du får känna efter vad som känns bäst för dig. Du kan även gå in på Mina Vårdkontakter/1177’s hemsida och läsa mer information kring din vårdcentral och ofta även boka fysisk läkartid direkt på hemsidan.